ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ Παρθένιος Α’ (Πρόεδρος)
Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος)
Γέρων Μητροπολίτης Κυκλάδων κ. Κύριλλος
Μητροπολίτης Πενταπόλεως κ. Γερμανός
Μητροπολίτης Ανδρούσης κ. Γαβριήλ
Μητροπολίτης Αυστραλίας & Ωκεανίας κ. Χριστόδουλος
Μητροπολίτης Νέας Υόρκης κ. Απόστολος
Μητροπολίτης Ρουμανίας κ. Κασσιανός
Μητροπολίτης Μεσόγαιας και Μαραθώνος κ. Κυπριανός
Μητροπολίτης Αικατερινοσλάβ & Ταυρίδος κ. Θεόδωρος
Επίσκοπος Καμπανίας κ. Γαλακτίων (Βοηθός παρά τω Αρχιεπισκόπω)
Επίσκοπος Καρυουπόλεως κ. Αστέριος (Αρχιγραμματευς)
Γέρων Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος κ. Ησαίας (Εφησυχάζων)
 • Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ Παρθένιος Α’ (Πρόεδρος)
 • Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος)
 • Γέρων Μητροπολίτης Κυκλάδων κ. Κύριλλος
 • Μητροπολίτης Πενταπόλεως κ. Γερμανός
 • Μητροπολίτης Ανδρούσης κ. Γαβριήλ
 • Μητροπολίτης Αυστραλίας & Ωκεανίας κ. Χριστόδουλος
 • Μητροπολίτης Νέας Υόρκης κ. Απόστολος
 • Μητροπολίτης Ρουμανίας κ. Κασσιανός
 • Μητροπολίτης Μεσόγαιας και Μαραθώνος κ. Κυπριανός
 • Μητροπολίτης Αικατερινοσλάβ & Ταυρίδος κ. Θεόδωρος
 • Επίσκοπος Καμπανίας κ. Γαλακτίων (Βοηθός παρά τω Αρχιεπισκόπω)
 • Επίσκοπος Καρυουπόλεως κ. Αστέριος (Αρχιγραμματευς)
 • Γέρων Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος κ. Ησαίας (Εφησυχάζων)